Insert title here
通知公告

您现在的位置是:通知公告 >> 内容详情

专利实施许可公示


   我校现有一项授权实用新型专利已和企业达成初步许可协议,根据《河北工业大学科技成果转化管理办法(试行)》【河北工大2017[358]号】的有关规定,现将协议定价专利实施许可信息公示如下:
   专利名称:适用于三维磁特性测量系统的自动化谐振电容匹配器
   专利号:ZL201720388703.5 
   许可方:河北工业大学
   被许可使用方:徐州通用高新磁电有限公司
   许可方式:普通许可
   许可使用金额:5万/年
   许可截止期限:2021年6月30日
   公示期15天,从5月29日-6月12日,如有异议,请以书面形式向技术转移中心反映。
   联系人:姜云峰
   联系电话:60438482


                                    河北工业大学技术转移中心
                                        2018年5月28日

Insert title here